"Inebriabuntur ab ubertate domus tuae, et torrente voluptatis tuae potabis eos; quoniam apud te est fons vitae, et in lumine tuo videbimus lumen." (Ps. 35,9-10)

szombat, december 12, 2020

Papi imádságok gyóntatás előtt és után

 

Ante excipiendas confessiones – papi ima gyóntatás előtt

Da mihi, Dómine, sédium tuárum assistrícem sapiéntiam, ut sciam iudicáre pópulum tuum in iustítia et páuperes tuos in iudício. Fac me ita tractáre claves regni cælórum, ut nulli apériam cui claudéndum sit, nulli claudam cui aperiéndum sit. Sit inténtio mea pura, zelus meus sincérus, cáritas mea pátiens, labor meus fructuósus. Sit in me lénitas non remíssa, aspéritas non sevéra; páuperem ne despíciam, díviti ne adúler. Fac me ad alliciéndos peccatóres suávem, ad interrogándos prudéntem, ad instruéndos perítum. Tríbue, quæso, ad retrahéndos a malo sollértiam, ad confirmándos in bono sedulitátem, ad promovéndos ad melióra indústriam: in respónsis maturitátem, in consíliis rectitúdinem, in obscúris lumen, in impléxis sagacitátem, in árduis victóriam; inutílibus collóquiis ne detínear, pravis ne contáminer; álios salvem, meípsum non perdam. Amen.

Add meg nekem, Uram, a te királyi széked mellett álló Bölcsességet, hogy igazságosan tudjam megítélni a te népedet, és méltányosan a te szegényeidet (Zsolt 71,2). Add, hogy úgy kezeljem a mennyország kulcsait, hogy senki előtt se nyissam meg, akinek bezárandó, senki előtt se zárjam be, akinek megnyitandó. Legyen az én szándékom tiszta, buzgóságom őszinte, szeretetem türelmes, munkálkodásom gyümölcsöző. Ne legyen bennem a szelídség hanyag, a szigorúság kegyetlen; a szegényt meg ne vessem, a gazdagnak ne hízelegjek. Tégy engem kedvessé, hogy vonzzam a bűnösöket, okossá, mikor kérdezem, jártassá, mikor oktatom őket. Adj nekem, kérlek, szorgalmat a rossztól való eltérítéshez, igyekezetet a jóban való megerősítéshez, serénységet a jobbra való előmozdításhoz: a válaszokban érettséget, a tanácsokban helyességet, a homályos dolgokban világosságot, a bonyolult dolgokban éleslátást, a nehéz dolgokban győzelmet; ne időzzek haszontalan beszélgetésekben, a romlottságok által be ne szennyeződjem; másokat megmentsek, magamat el ne veszítsem. Ámen.

Post confessiones auditas – papi ima gyóntatás után

Dómine, Iesu Christe, Fili Dei vivi, súscipe hoc obséquii mei ministérium in amóre illo superdigníssimo, quo beátam Maríam Magdalénam omnésque ad te confugiéntes peccatóres absolvísti, et quidquid in sacraménti huius administratióne negligénter minúsque digne perféci, tu per te supplére et sanctificáre dignéris. Omnes et síngulos, qui mihi modo conféssi sunt, comméndo dulcíssimo Cordi tuo rogans, ut eósdem custódias et a recidíva præsérves atque post huius vitæ misériam mecum ad gáudia perdúcas ætérna. Amen.


Uram, Jézus Krisztus, az élő Isten Fia, fogadd el e szolgálatom teljesítését azon legméltóságosabb szeretettel, mellyel Szent Mária Magdolnát és minden hozzád menekülő bűnbánót föloldoztál, és mindazt, amit e szentség kiszolgáltatásában hanyagul és kevésbé illőn teljesítettem, méltóztassál te kiegészíteni és megszentelni. Mindenkit és minden egyes lelket, aki az imént meggyónt nekem, a te szerető Szívednek ajánlok, hogy őket oltalmazd, és a visszaeséstől megőrizd, és ezen élet nyomorúsága után az örökkévaló örömökre vezéreld. Ámen.

Nincsenek megjegyzések: