"Inebriabuntur ab ubertate domus tuae, et torrente voluptatis tuae potabis eos; quoniam apud te est fons vitae, et in lumine tuo videbimus lumen." (Ps. 35,9-10)

hétfő, január 07, 2013

Luceat lux vestra! - avagy Zirc a következő?

Világoskodjék a ti világosságtok! (Mt 5,16) Ez annak a Mariawald-i (Észak-Rajna-Vesztfália) trappista kolostornak a mottója, amely 2008. november 21-én, a Boldogságos Istenszülő Szűz bemutatásának ünnepén "intézményesen" visszatért az alapító atyák liturgikus gyakorlatához, vagyis a római liturgia hagyományos ciszterci úzusához. Úgy tűnik, Szent Benedek és Szent Bernát fiainak példája ragadós, az általuk gyújtott fény kezdi bevilágítani más monasztikus testvérközösségek "éjszakáját" is.

Mariawald
Szépen csendben, minden hírverés nélkül Vyšší Brod (Dél-Bohémia) cisztercita közössége is visszatért rendi "hozományához"; immár a konventmiséket és a napi zsolozsmaórákat is az ősi liturgia szerint végzik. Szép példája ez a II. Vatikáni Zsinat szerzetesi életre vonatkozó határozatában megfogalmazott irányelvekhez való ragaszkodásnak! "Az egész egyház érdeke, hogy minden (szerzetes) intézménynek meglegyen a maga saját jellege és működési köre. Ezért az alapítók szellemét és sajátos céljait, valamint az egészséges hagyományokat - a szerzetesek szent örökségét - hűségesen föl kell tárni és meg kell őrizni." (Perfectae caritatis § 2 b.)

Vyšší Brod
Nekem úgy tűnik, hogy hazánkban az elsődleges feladat a kalapos király óta hanyatló "tanáruras" szerzetesség megreformálása, a klasszikus értelemben vett monaszticizmus helyreállítása lenne. Persze ennek az egyik leghatékonyabb eszköze éppen a hagyományos liturgikus élet helyreállítása lehetne... Akinek füle van a hallásra (pl. Zircen), az hallja meg!

Zirc
Luceat lux vestra!