"Inebriabuntur ab ubertate domus tuae, et torrente voluptatis tuae potabis eos; quoniam apud te est fons vitae, et in lumine tuo videbimus lumen." (Ps. 35,9-10)

kedd, szeptember 17, 2013

...és a számok nem hazudnak


“Io oso dire che la Chiesa mai è stata tanto bene come oggi. La Chiesa non crolla: sono sicuro, sono sicuro!” - "Merem állítani, hogy az egyház még sohasem volt olyan jó állapotban, mint ma. Az egyház nem omlik össze: biztos vagyok benne, biztos vagyok benne." (I. Ferenc pápa szavai a római klérussal való találkozása alkalmával a lateráni bazilikában, 2013. szeptember 16-án)

Kommentár:

A kijelentés második felében én is biztos vagyok, mert krisztusi ígéret van rá (Mt 16,18; 28,20; Lk 1,32-33; 22,31-33), és mert az egyház fogyatkozhatatlansága hitünk dogmatikus erejű alapigazsága. Megjegyzem: a fogyatkozhatatlanság (mint oly sokszor a magyar teológiai nyelvezetben) félrevezető, hiszen nem arról van szó, hogy az egyház nem fogyatkozhat meg tagjaiban, intézményeiben, anyagiakban vagy akár morálisan. Az "indefectibilitas" szó talán pontosabb fordítása lenne: a megromolhatatlanság, melynek lényege, hogy az egyház külső és belső lényegi tulajdonságaiban kitart egészen a világ végéig. Itt számokról nincs szó.

Ami a kijelentés első részét illeti, Ferenc pápának javaslom egy komoly szakemberekből álló Szentszéki Központi Statisztikai Hivatal felállítását, hogy az illetékesek végre szembesülhessenek a valódi helyzettel. Személy szerint mindjárt azzal kezdeném, hogy beküldöm a 2011-es hazai népszámlálás adatait. 10 év alatt ugyanis 1,6 millió magyar katolikus tűnt el, mint szamár a ködben. MKPK, Szentszék, reakció, hm? Ezzel a lendülettel mindjárt vizsgálhatnánk a papi, szerzetesei hivatások számának alakulását a "zsinati megújulás" csodálatos évtizedeiben, vizsgálhatnánk az egyre csak szaporodni látszó pedofil ügyeket, a szentségkiszolgáltatások adatait, ez mind-mind elemezhető statisztikai eszközökkel... és a számok nem hazudnak.